You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 4

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 4


Den i mötesbladet annonserade kvällsandakten onsdagen den 27 jan i Loo är inställd.

Fredag morgon den 29 jan i Loo är det bön mellan 8.30 och 9.30 i kyrksalen.

Lördagen 30 jan har församlingen i Långared sitt årsmöte mellan kl 17.00 och 20.00 och det sker digitalt på distans. Information Ulf Olofsson 070 367 86 51 Långared har hemsida equmeniakyrkan.se/Langared

I Vänga är det inga samlingar under veckan och församlingens årsmöte (i mötesblad annonserat 31 jan) är framflyttat till att hållas under våren/sommaren. Vänga har hemsida equmeniakyrkan.se/Vanga

Det i mötesbladet annonserade årsmötet i Loo den 31 jan kl 10.00 hålls inte utan sker på annat sätt. Medlemmar har fått information om hur årsmötet kommer att gå till väga.

--------------------------------
Inger Svantesson 2021-01-24