You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 5

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 5


Den i mötesbladet annonserade kretsträffen i Långareds Kyrka torsdagen den 4 febr är inställd.

Tisdag och fredag förmiddagar har det påbörjat vandringar i Loo. Anmälan om deltagande görs till Ellen Gunnardo eller Andreas Abrahamsson. Grupper om åtta kan gå tillsammans.

Fredag morgon den 5 febr i Loo är det bön mellan 8.30 och 9.30 i kyrksalen.

Söndagen 7 febr är det Öppen Kyrka i Långared mellan kl 10.00-14.00. I mötesbladet är annonserat om årshögtid med nattvard och medverkan av Kjell Norberg. Var vänlig kolla information på hemsidan eller fråga dig fram vad som gäller. Långareds hemsida Equmeniakyrkan.se/langared

I Vänga är det gudstjänst på söndag 7 febr kl 17.00 och 18.00. Predikan av Kjell Norberg och sång av Hilda och Alfred Larsson. Max 8 personer vid varje tillfälle och anmälan om deltagande till Lisbet Larsson 0707/50 16 60. På Vängas hemsida finns information, Equmeniakyrkan.se/vanga

I Loo den 7 febr kl 10.00 blir det webbsänd gudstjänst. Information om medverkande se hemsidan. Equmeniakyrkan.se/loo

----------------------------------
Inger Svantesson 2021-01-31