You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 6

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 6


Tisdag och fredag förmiddagar har det påbörjat vandringar i Loo. Anmälan om deltagande görs till Ellen Gunnardo eller Andres Abrahamsson. Grupper om åtta kan gå tillsammans.

Fredag morgon den 12 febr i Loo är det bön mellan 8.30 och 9.30 i kyrksalen.

Söndagen 14 febr är det Öppen Kyrka i Långared mellan kl 10.00-12.00.
Långareds hemsida Equmeniakyrkan.se/langared

I Vänga är det annonserad gudstjänst på söndag 14 febr kl 10.00 och 11.00. Predikan av Kjell Norberg och sång av Emmy Wennergren. Nattvard. Max 8 personer, plus medverkande, vid varje tillfälle och anmälan om deltagande görs till Lisbet Larsson 0707/50 16 60. Vänga har hemsida equmeniakyrkan.se/vanga

I Loo den 14 febr kl 10.00 hålls ingen gudstjänst. Annonserad gudstjänst i mötesbladet är avlyst. Hemsida Equmeniakyrkan.se/loo

-----------------------------------
Inger Svantesson 2021-02-07