You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 7

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 7


Tisdag och fredag förmiddagar har det påbörjat vandringar i Loo. Anmälan om deltagande görs till Ellen Gunnardo eller Andres Abrahamsson. Grupper om åtta kan gå tillsammans.

Tisdagen den 16 febr kl 19.00 är det bibelläsning i Vänga. Vi läser ur Jakobs brev

De i mötesbladet annonserade samlingarna 17 febr, dels i Långared på askonsdagen och dels bibelstudiet i Loo utgår.

Fredag morgon den 19 febr i Loo är det bön mellan 8.30 och 9.30 i kyrksalen.

Söndagen 21 febr är det Öppen Kyrka i Långared mellan kl 10.00-12.00. Servering
Långareds hemsida equmeniakyrkan.se/langared

I Vänga på söndag den 21 febr inbjuds till bibelsamtal och bön kl 10.30. Vänga har hemsida equmeniakyrkan.se/vanga

I Loo den 21 febr kl 10.00 hålls webbsänd gudstjänst. Medverkan av Ellen Gunnardo och Andreas Abrahamsson. Sång av Elin Molin och Karin Frost. Söndagspuls (Söndagsskola) har samling utomhus mellan kl 10.00 och 11.00. Länk för gudstjänsten finns på hemsidan equmeniakyrkan.se/loo

--------------------------------
Inger Svantesson 2021-02-14