You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 8

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 8


Tisdag och fredag förmiddagar är det vandringar i Loo. Anmälan om deltagande görs till Ellen Gunnardo eller Andres Abrahamsson. Grupper om åtta kan gå tillsammans.

Den i mötesbladet annonserade kvällsandakten i Loo 24 febr utgår, liksom möteshelgen 27 och 28 febr med Micke Gunnardo, lörd kl 19 och sönd kl 10.00 i Loo.

Fredag morgon den 26 febr i Loo är det bön mellan 8.30 och 9.30 i kyrksalen.

Söndagen 28 febr är det Öppen Kyrka i Långared mellan kl 10.00-14.00. Söndagsskolan har samling kl 10.00. Se hemsida equmeniakyrkan.se/langared

I Vänga söndag den 28 febr inbjuds till gudstjänst kl 18.00 och eventuellt gudstjänst även kl 17.00. Predikan av Kjell Norberg och sång av Britt-Marie Svensson. Max 8 personer, plus medverkande, vid varje tillfälle. Anmälan om deltagande görs till Lisbet Larsson 0707/50 16 60. Se hemsida equmeniakyrkan.se/vanga

I Loo den 28 febr hålls ingen gudstjänst. Söndagspuls (Söndagsskola) har samling kl 10.00 se hemsida equmeniakyrkan.se/loo