You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 35

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 35


Måndag 30 aug kl 10.30 – 12.00 Elvakaffe i Vänga

Tisdag förmiddag 31 aug kl 10.30 tisdagspromenad i Loo. Samling utanför kyrkan för en andakt, sedan promenad med medhavd fika.

Torsdag 2 sept kl 10.30 Ekumenisk Kretsträff i Loo. Medverkan av Elisabet och Hans Johansson. ”Iran sett med våra ögon”

Fredag morgon den 3 sept bön i Loo mellan 8.30 och 9.30 i kyrksalen

Fredag den 3 sept kl 10.00 till 12.00 är det Mötesplats i Loo för barnfamiljer. Gemenskap, lek och enkel andakt. Medtag eget fika.

Lördag 4 sept kl 9.00 Städdag i Equmeniakyrkan Loo Medtag eget fika.

Söndag den 5 sept kl 10.00 Gudstjänst i Långared. Predikan av Kjell Norberg. Servering. Se information på hemsidan equmeniakyrkan.se/langared

Söndag den 5 sept kl 10.00 Gudstjänst för liten och stor i Loo. Medverkan av Ellen Gunnardo. Övrigt se församlingens hemsida equmeniakyrkan.se/loo

Söndagen den 5 sept kl 15.00 i Vänga. Vängadagen, alla välkomna att fika och umgås utanför missionshuset. Se information på församlingens hemsida equmeniakyrkan.se/vanga

------------------------------------
nger Måndag 30 aug kl 10.30 – 12.00 Elvakaffe i Vänga

Tisdag förmiddag 31 aug kl 10.30 tisdagspromenad i Loo. Samling utanför kyrkan för en andakt, sedan promenad med medhavd fika.

Torsdag 2 sept kl 10.30 Ekumenisk Kretsträff i Loo. Medverkan av Elisabet och Hans Johansson. ”Iran sett med våra ögon”

Fredag morgon den 3 sept bön i Loo mellan 8.30 och 9.30 i kyrksalen

Fredag den 3 sept kl 10.00 till 12.00 är det Mötesplats i Loo för barnfamiljer. Samling vid lekplatsen utanför kyrkan. Gemenskap och lek. Medtag eget fika.

Söndag den 5 sept kl 10.00 Gudstjänst i Långared. Predikan av Kjell Norberg. Servering. Se information på hemsidan equmeniakyrkan.se/langared

Söndag den 5 sept kl 10.00 Gudstjänst för liten och stor i Loo. Medverkan av Ellen Gunnardo. Övrigt se församlingens hemsida equmeniakyrkan.se/loo

Söndagen den 5 sept kl 15.00 i Vänga. Vängadagen, alla välkomna att fika och umgås utanför missionshuset. Se information på församlingens hemsida equmeniakyrkan.se/vanga

-------------------------------
Inger Svantesson 2021-08-29