You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 38

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 38


Tisdag förmiddag 21 sept kl 10.30 tisdagspromenad i Loo. Samling utanför kyrkan för en andakt, sedan promenad med medhavd fika.

Fredag morgon den 24 sept bön i Loo mellan 8.30 och 9.30

Fredag den 24 sept kl 10.00 till 12.00 Mötesplats i Loo, för alla åldrar. Medtag eget fika.

Söndagen den 26 sept kl 10.00 i Vänga, Gudstjänst, predikan av Kjell Norberg, sång av Linda Molin. kl 10.00 Söndagsskola. Se information på församlingens hemsida equmeniakyrkan.se/vanga

Söndag den 26 sept kl 18.00 Kvällsandakt i Långared, Nattvard, Medverkan av Kjell Norberg. Se information på hemsidan equmeniakyrkan.se/langared

Söndag den 26 sept Loo - Församlingsdag i Bergsjön Avfärd kl 8.30 från Loo kl 10.00 Gudstjänst tillsamman med Syrisk ortodoxa församlingen därefter kyrkkaffe och olika workshops. Sedan middag tillsammans med vännerna i Bergsjön och dagen avslutas kl 16.00. Övrigt se församlingens hemsida equmeniakyrkan.se/loo

Måndag 27 sept Elvakaffe i Vänga.
--------------------------------
Inger Svantesson 2021-09-19