You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 39

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 39


Måndag 27 sept Elvakaffe i Vänga

Tisdag förmiddag 28 sept kl 10.30 tisdagspromenad i Loo. Samling för en andakt, sedan promenad med medhavd fika.

Tisdag 28 sept kl 18.00 Symöte i Loo

Onsdag 29 sept kl 19.00 Kvällsandakt i Loo Medverkan av Hans Johansson

Fredag morgon den 1 okt bön i Loo mellan 8.30 och 9.30

Fredag den 1 okt kl 10.00 till 12.00 Mötesplats i Loo, för alla åldrar. Medtag eget fika.

Lördag den 2 okt kl 18.00 Cafékväll i Långared. Henrik Götefelt. ”Hur höjer vi taket i kyrkan”. En workshop om goda samtal och svåra frågor. För församlingarnas och equmenias styrelser, samt övriga intresserade. Servering.

Söndag 3 okt kl 10.00 Gudstjänst för liten och stor i Loo. Ellen Gunnardo

Söndag 3 okt Ekumenisk gudstjänst kl 18.00. med konfirmandinskrivning i Svenska Kyrkan, Långared. Robert Sörstrand, Kjell Norberg, Ukrainagruppen, Sång av Silas

---------------------------------
IngerSvantesson 2021-09-26