You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 42

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 42


Tisdag förmiddag 19 okt kl 10.30 tisdagspromenad i Loo. Samling för en andakt, sedan promenad med medhavd fika.

Tisdag 19 okt kl 19.00 i Vänga Bibelstudium om Kolossebrevet.

Fredag morgon den 22 okt bön i Loo mellan 8.30 och 9.30

Fredag den 22 okt kl 10.00 till 12.00 Mötesplats i Loo, för alla åldrar. Fika serveras i kyrkan.

Söndag 24 okt Öppen kyrkan i Långared. Kl 10.00 – 12.00. Kyrkan öppen, Servering, Andakt kl 10.00. Se information på hemsidan equmeniakyrkan.se/langared

Söndag 24 okt i Vänga. Kl 10.00 Bibelsamtal, Bön. Kl 10.00 Söndagsskola. Se information på församlingens hemsida equmeniakyrkan.se/vanga

Söndag 24 okt kl 10.00 i Loo Gudstjänst. Predikan av Andreas Abrahamsson. Sång av Ulrika Lindgren och Jenny Arvidsson. Nattvard. Efter gudstjänsten Församlingsmöte. Se församlingens hemsida equmeniakyrkan.se/loo

Måndag 25 okt i Vänga Elvakaffe

-----------------------------------
Inger Svantesson 2021-10-17