You are hereVad säger Jesus om ondskan i världen - tankar från predikan - av Lars-Anders Kjellberg

Vad säger Jesus om ondskan i världen - tankar från predikan - av Lars-Anders Kjellberg


By lak - Posted on 05 oktober 2010

Ve dig värld med dina förförelser!

Läs Matteusevangeliet 18:7-10. Vilken text! Vad ska man säga om den? Vad ska man predika om den? Det var mina första tankar i förberedelsen för predikan i Långareds kyrkan i söndags.
Det är kraftfullt, intensivt och påträngande ord sagda av Jesus. Och det handlar om den verklighet vi lever i. Det finns mycket gott men alltför mycket ondska.

· Många frågor infinner sig vid läsning av texten.
· Vem är Jesus? Vad gjorde han? Vad lärde han?
· Vem är Gud? Frågan om Gud och lidandet.
· Finns det ett helvete efter tidens slut?
· Vad ska vi göra i kampen mot det onda?

Orden vi läste från Matteusevangeliet är Jesu egna ord. Ibland kan vi höra att en del tycker att kyrkan har gjort Jesus uddlös, söt och genomsnäll. I den här texten möter vi i varje fall en annan Jesus. Vi möter en Jesus som är skarp, vass och tillrättavisande. Han är heligt upprörd och vred över hur människor kan förgripa sig på barn, på svaga och sköra människor. Hans skarpa tillrättavisande undervisning tar tag i oss. Det är på allvar. Jesus stod mitt i kampen mellan det goda och onda. Han vet hur ond ondskan är. Han har mött ondskan ansikte mot ansikte. Jag tänker på när Jesus frestades i öknen av djävulen i fyrtio dagar. Jag tänker på när Jesus kämpade och bad i Getsemane. Jag tänker på när Jesus dör på korset och frestas att stiga ner.

Jesus är uppbragt. Han vet ondskans natur: Han vet hur mycket lidande det onda kan förorsaka. Därför är han så kraftfull i sitt tal. Och han kallar på oss att i Jesu efterföljd stå upp mot det onda. Alltför ofta drabbas människor av hemskheter. Det är brutala övergrepp, misshandlingar och mord. Varje dag utsätts människor för sexuella, psykiska och fysiska övergrepp. ”Ve dig värld med dina förförelser! De orden kan säga med rätta när vi står inför världens grymhet och ondska.

Vad kan vi göra?
I allt får vi börja i det lilla och enkla. Jag fick en inbjudan på Facebook att tända ett ljus för den mördade Elin i Göteborg. Ja det ville jag göra. En enkel handling kan betyda något. Ibland kan den betyda mer än vi själva tror. Det är alltid värt att tända ett ljus för en människa i nöd, för fred och rättvisa. Det är alltid värt att be en bön för en medmänniska och världen. Vi får be om att de goda krafterna i vår värld och samhälle inte skräms, tystas eller resignerar. Det är alltid värt att leva i ett liv i Jesu efterföljd och den gyllene regelns anda (Matt 7:12).
Jesus inskärper vikten av att göra allt som står i vår makt så att vi inte förleds att göra det onda, kränka, såra, diskriminera, förakta eller hata. Men gäller det mig kan vi tänka. Jag är snäll, trevlig och hygglig. Men vi behöver hela tiden vara på vår vakt. Det är så lätt att säga något ofördelaktigt om någon, uttala sig diskriminerande eller dömande.

Därför behöver vi vända oss till någon som är större än oss var och en. Vi får vända oss till någon som förstår oss, som kan hjälpa oss och visa vägen till det goda och insiktsfulla. Vi behöver vända oss till Gud. Vi behöver vända oss till hans ende Son, Jesus Kristus. Han vill hjälpa oss. Han vill förlåta oss. Han vill visa oss ljuset och sanningen. Han ger kraft i kampen.
Det stora är - vi är inte ensamma i kampen mot ondskan. Vi har Jesus på vår sida. När han dör på korset besegrar han djävulens makt och det onda. Det känns tryggt att veta när allt annat vill ta över. Jesus är Herre över våra liv. Amen.