You are hereBli medlem i församlingen

Bli medlem i församlingen


By lak - Posted on 08 oktober 2010

Så här står det i Missionskyrkans handbok om medlemskap i församlingen

Medlem i församlingen
Alla, som söker sig närmare Kristus i bön och samtal, i gudstjänst eller i kärlekens
gärningar bland medmänniskorna, hör till församlingens gemenskap och omsorg.
Alla är på väg och delar erfarenheterna av sökande, växt och upptäckt av
hur Gud uppenbarar sig bland människor.

Församlingen består av dem som i tro och förväntan svarar ja på Guds inbjudan
till det nya livets gemenskap. Den personliga tron kan uttryckas på olika sätt vid
skilda tider och åldrar. Detta är uttryck för att det kristna livet och tron hålls
samman av sitt centrum, Jesus Kristus, och inte av sina gränser.

Församlingen inbjuder som medlem var och en som vill bekänna Jesus Kristus som
Herre och Frälsare. För den kristna kyrkan är dopet och tron historiskt och ekumeniskt
vägen in i församlingen. Dopet är Guds gåva, som församlingen erbjuder.
Den personliga bekännelsen till Kristus är människans svar på Guds inbjudan.

Den som vill bli medlem i församlingen samtalar om tro, dop och församlingsgemenskap
med församlingsföreståndaren, som för in namnet i församlingsboken
och meddelar församlingen. Ny medlem hälsas i regel välkommen i församlingen
i samband med gudstjänst.
Då medlem kommer med flyttningsintyg från annan församling, antecknar församlingsföreståndaren
medlemskapet i församlingsboken och meddelar församlingen.
ur församlingsordningen