You are hereProgramblad

Programblad


2020 Januari
31 Fredag
   08:00LångaredÖppen kyrka.
   08:30LooBön.
   10:00LooMötesplats. Gemenskap och fika för alla åldrar.
2020 Februari
01 Lördag
   17:00LångaredFörsamlingens årsmöte. Servering.
02 Söndag
   10:00LooFörsamlingens årsmöte. Servering.
   10:30VängaÅrshögtid med nattvard. Kjell Norberg. Sång Johanna Lovenbäck och Charlotte Gustavsson. Servering.
04 Tisdag
   18:00LooSymöte
06 Torsdag
   10:30LooKretsträffen. Anna Hagnell. "Min resa" med Elisabeth Hesselblad - Sveriges andra helgon.
07 Fredag
   08:00LångaredÖppen kyrka.
   08:30Bön.
   10:00LooMötesplats. Gemenskap och fika för alla åldrar.
09 Söndag
   10:00LångaredÅrshögtid med nattvard. Kjell Norberg. Sång. Servering.
   10:00LooÅrshögtid med nattvard. Andreas Abrahamsson. Ellen Gunnardo. Församlingssångarna, servering.
   10:30VängaBibelsamtal och bön.
13 Torsdag
   12:00LooSopplunch.
14 Fredag
   08:00LångaredÖppen kyrka.
   08:30LooBön.
   10:00LooMötesplats. Gemenskap och fika för alla åldrar.
16 Söndag
   10:00LångaredGudstjänst. Servering.
   10:00LooGudstjänst för liten och stor. Ellen Gunnardo. Sång Johanna Lovenbäck. Bibelutdelning till nya barn i Söndagsskolan.
   10:30VängaGudstjänst. Bertil Larsson, Bergstena. Sång Verna Liljegärd, Christina Larsson och Kerstin Magnusson. Servering,
19 Onsdag
   19:00LooBibelstudium. Undervisning och reflektion om lärjungaskap utifrån Apostlagärningarna.
21 Fredag
   08:00LångaredÖppen kyrka.
   08:30LooBön.
   10:00LooMötesplats. Gemenskap och fika för alla åldrar.
22 Lördag
   19:00LångaredKafékväll. Charlotte och Ida Langdell, Ornunga. Bilder och berättelser från systerkyrkorna i Kongo och Ecuador.
23 Söndag
   10:30VängaEkumenisk gudstjänst. Präst från Svenska Kyrkan. Kjell Norberg. Sång Kyrkokören. Servering.
24 Måndag
   10:30Vänga11-kaffe.
26 Onsdag
   19:00LångaredAndakt inför fastan. Kjell Norberg.
28 Fredag
   08:00LångaredÖppen kyrka.
   08:30LooBön.
   10:00LooMötesplats. Gemenskap och fika för alla åldrar.
29 Lördag
   19:00LooGudstjänst. Förre ungdomsledaren Jakob Larsson. Sång Adonaj.
2020 Mars
01 Söndag
   10:00LångaredGudstjänst. Kjell Norberg. Sång. Servering.
   10:00LooGudstjänst Jakob Larlsson predikar, sång av Silas.
06 Fredag
   19:00GräfsnäsVärldsböndagen 2020 Världsböndagen Gudstjänst i Grävsnäskyrkan Program från Zimbabwe Representanter från kyrkorna i Bjärkebygden medverkar
08 Söndag
   10:00LooGudstjänst Andreas Abrahamsson, bön och offerdag för pastor- och diakonutbildningnen.
12 Torsdag
   12:00LooSopplunch
15 Söndag
   10:00LooGudstjänst med nattvard Andreas Abrahamsson, sång med Marie Tulokas och Julia Olsson.
18 Onsdag
   19:00LooBibelstudie Undervisning och reflektion om lärjungaskap utifrån Apostlagärningarna.
22 Söndag
   10:00LooGudstjänst för liten och stor Ellen Gunnardo.
2020 April
09 Torsdag
   12:00LooSopplunch
22 Onsdag
   19:00LooBibelstudie Undervisning och reflektion om lärjungaskap utifrån Apostlagärningarna.
2020 Maj
14 Torsdag
   12:00LooSopplunch
20 Onsdag
   19:00LooBibelstudie Undervisning och reflektion om lärjungaskap utifrån Apostlagärningarna.
2020 Juni
17 Onsdag
   19:00LooBibelstudie Undervisning och reflektion om lärjungaskap utifrån Apostlagärningarna.
 
 

Välj tidsperiod och församlingar:


Datum:
Från:
Till:
Församlingar:
equmeina Långaredsbygden
equmenia Gräfsnäs-Sollebrunn
Equmenia Magra
Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn
Equmeniakyrkan Loo
Equmeniakyrkan Långared
Equmeniakyrkan Magra
Equmeniakyrkan Vänga
Långareds församlingskrets
Risvedens missionsförsamling

För komplett program för Sollebrunn hänvisas du till http://www.sollebrunnsmissionsforsamling.se