You are hereProgramblad

Programblad


2018 November
16 Fredag
   08:00LångaredÖppen Kyrka
   08:30LooBön.
   10:00LooMötesplats.
17 Lördag
   17:00LooMissionsauktion. Lotterier och servering.
   17:00VängaMissionsauktion. Lotterier. Servering.
   17:00LångaredMissionsauktion. Servering.
18 Söndag
   10:00LooGudstjänst. Andreas Abrahamsson. Sång ungdomar från Loo.
23 Fredag
   08:00LångaredÖppen Kyrka
   08:30LooBön.
   10:00LooMötesplats.
25 Söndag
   10:00LooGudstjänst. Marita Segerlind.
   10:00LångaredGudstjänst. Samtalsgudstjänst vid kaffeborden. Församlingsmöte efter gudstjänsten.
   10:30VängaGudstjänst. Mikael Nilsson Region Väst. Sång Linda Molin. Servering och samtal om församlingsutveckling.
26 Måndag
   10:30Vänga11-kaffe.
28 Onsdag
   19:00LooBibelstudium. Undervisning och reflektion om lärjungaskap utifrån Apostlagärningarna.
30 Fredag
   08:00LångaredÖppen Kyrka
   08:30LooBön.
   10:00LooMötesplats.
2018 December
02 Söndag
   10:00LooGudstjänst. Andreas Abrahamsson. Församlingssångarna och söndagsskolan. Insamling till byggkassan. Servering.
   10:00LångaredAdventsgudstjänst och söndagskolans avslutning. Servering.
   10:30VängaAdventsgudstjänst. Jakob Larsson. Sång Sandra Rydsmo och Evelina Nyberg. Servering.
   16:00Långared200-årsjubileum Långareds kyrka.
04 Tisdag
   18:00LooSymöte.
06 Torsdag
   10:30LångaredKretsträffen. Lasse Svensson med dragspelet. Sång och musik i advent.
07 Fredag
   08:00LångaredÖppen Kyrka
   08:30LooBön.
   10:00LooMötesplats.
08 Lördag
   17:00LångaredLuciafest i Albert hall. Luciatåg. Försäljning och lotterier. Servering.
09 Söndag
   10:30VängaGudstjänst. Kjell Norberg. Sång Torbjörn Larsson. Servering.
   17:00LooSöndagsskolans julfest. Servering.
13 Torsdag
   12:00LooSopplunch.
14 Fredag
   08:00LångaredÖppen Kyrka
   08:30LooBön.
   10:00LooMötesplats.
16 Söndag
   10:00LooGudstjänst. Andreas Abrahamsson. Sång Charlotte Gustafsson och Elin Molin.
   17:00LångaredJulkonsert. Calle Rundqvist.
19 Onsdag
   19:00LooBibelstudium. Undervisning och reflektion om lärjungaskap utifrån Apostlagärningarna.
21 Fredag
   08:00LångaredÖppen Kyrka
   08:30LooBön.
   10:00LooMötesplats.
23 Söndag
   10:00LångaredGudstjänst. Kjell Norberg. Sång Marie Persson. Servering.
24 Måndag
   10:00VängaJulandakt. Samling vid krubban. Kjell Norberg.
   23:30LooMidnattsgudstjänst. Andreas Abrahamsson. Sång Olof Säll. Fackeltåg till kyrkan.
26 Onsdag
   10:00LooMissionsgudstjänst. Sång församlingssångarna. Insamling till mission i andra länder, Servering
   10:00LångaredMissionsgudstjänst. Kjell Norberg. Sång. Servering.
   10:30VängaCafégudstjänst. Kollekt till Mission i andra länder.
28 Fredag
   08:30LooBön.
2019 Februari
02 Lördag
   18:00LooKonsert med Vocalsis Konsert med sånggruppen Vocalsis till förmån för Läkarmissionen arbete.
22 Fredag
   19:00LooPersonlighetens Upprättelse En kurs i inre helande över två helger. Samlingar fredag 19:00, Lördag 15:00 och 19:00, Söndag 15:00. Anmälan och frågor till Andreas Abrahamsson. 0705166532, abrahamsson.andreas@gmail.com
2019 Mars
01 Fredag
   19:00LooPersonlighetens Upprättelse Kurs i inre helande, Samling fredag kl 19:00, Lördag 15:00 och Söndag 15:00. Anmälan och frågor till Andreas Abrahamsson. 0705166532, abrahamsson.andreas@gmail.com
 
 

Välj tidsperiod och församlingar:


Datum:
Från:
Till:
Församlingar:
equmenia Gräfsnäs-Sollebrunn
equmenia Magra
Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn
Equmeniakyrkan Loo
Equmeniakyrkan Långared
Equmeniakyrkan Magra
Equmeniakyrkan Vänga
Långareds församlingskrets
Risvedens missionsförsamling
SMU i Långaredsbygden - en del av equmenia

För komplett program för Sollebrunn hänvisas du till http://www.sollebrunnsmissionsforsamling.se