You are hereProgramblad

Programblad


2019 September
18 Onsdag
   19:00LooBibelstudium. Undervisning och reflektion om lärjungaskap utifrån Apostlagärningarna.
   19:00VängaSamtal och funderingar utifrån Apostlagärningarna.
20 Fredag
   08:00LångaredÖppen kyrka.
   08:30LooBön.
   10:00LooMötesplats. Gemenskap och fika för alla åldrar.
   18:00SollebrunnPannkakskyrkan Samling vid Kyrkan i Loo 17:45-åter i Loo ca 22:00.
21 Lördag
   19:00LångaredGospel Evening Kören Sing Back från Långaredsbygden. Nattord Kjell Norberg. Servering.
22 Söndag
   09:00LooFörsamlingsdag. Sämsjöborg. Gemensam avfärd Equmeniakyrkan Loo klockan 9:00.
   10:00VängaGudstjänst. Kjell Norberg. Sång Carola Gustafsson och Anette Svensson. Servering. Söndagsskola.
   18:00LångaredKvällsandakt. Kjell Norberg.
24 Tisdag
   18:00LooSymöte
27 Fredag
   08:00LångaredÖppen kyrka.
   08:30LooBön.
   10:00LooMötesplats. Gemenskap och fika för alla åldrar.
28 Lördag
   19:00LångaredCafékväll. Markus Torgeby, "Löparen". Tankar och idéer om livet. Servering.
29 Söndag
   10:00LooGudstjänst Scoutinvigning. Andreas Abrahamsson. Sång ungdomar från Loo.
   18:00LångaredEkumenisk gudstjänst med konfirmandinskrivning i Svenska Kyrkan. Senaste nytt från Novy Dom. Insamling till Barn i Ukraina. Servering.
30 Måndag
   10:30Vänga11-kaffe.
2019 Oktober
02 Onsdag
   19:00VängaSamtal och funderingar utifrån Apostlagärningarna.
03 Torsdag
   10:30VängaKretsträffen. Visor och berättelser. Göran Haraldsson, Degebo.
04 Fredag
   08:30LooBön
   10:00LooMötesplats Gemenskap och fika för alla åldrar.
   18:00SollebrunnPannkakskyrkan Samling vid Kyrkan i Loo 17:45-åter i Loo ca 22:00.
06 Söndag
   09:00LångaredSkördefrukost Lena Manea, Mölnemad. Andakt
   10:00LooGudstjänst Bosse Christoffersson predikar, sång av Jenny och Håkan Dahlgren, Jenny Brunnegård och Mats Gustavsson.
   10:30VängaGudstjänst. Kjell Norberg. Sång Torbjörn Larsson Nattvard. Servering. Söndagsskola.
10 Torsdag
   12:00LooSopplunch
11 Fredag
   08:30LooBön
   10:00LooMötesplats Gemenskap och fika för alla åldrar
13 Söndag
   10:00LooGudstjänst Skördefest, sång av 40-tlister, Andreas Abrahamsson. Församlingsmöte efter gudstjänsten. Servering.
   10:30VängaScoutinvigning. Kjell Norberg. Bön och offerdag för equmenia. Servering.
18 Fredag
   08:30LooBön
   10:00LooMötesplats Gemenskap och fika för alla åldrar.
   18:00LooPannkakskyrkan Samling vid Kyrkan i Loo 17:45-åter i Loo ca 22:00.
20 Söndag
   10:00LooGudstjänst Magnus Lindeman från organisationen Ljus i öster predikar, sång av Sandra Josefsson. Brunch serveras efter gudstjänsten innan Magnus fortsätter med ett seminarie.
   10:00LångaredGudstjänst. Liv att dela. Sång, dikt och tankar. Yvonne Sundell, Annika Svensson och Mats Gustavsson. Servering.
23 Onsdag
   19:00LooBibelstudie Bibelstudie och undervisning med reflektion om lärjungaskap utifrån Apostlagärningarna.
24 Torsdag
   18:30LooSeminarium Magnus Sternegård från Equmenia riks kommer och pratar om hur man vägleder barn och ungdomar att växa i tro.
25 Fredag
   08:30LooBön
   10:00LooMötesplats Gemenskap och fika för alla åldrar.
27 Söndag
   10:00LooGudstjänst med nattvard Andreas Abrahamsson, sång Petra Helldin.
   10:30VängaGudstjänst. Kjelll Norberg. Sång Thomas och Hulda Grinderslev. Medlemsintagning. Servering. Söndagsskola.
   18:00LångaredKvällsandakt. Kjell Norberg. Gemensamma sånger.
28 Måndag
   10:30Vänga11-kaffe.
30 Onsdag
   19:00VängaSamtal och funderingar utifrån Apostlagärningarna.
2019 November
01 Fredag
   08:30LooBön
   10:00LooMötesplats Gemenskap och fika för alla åldrar.
   18:00SollebrunnPannkakskyrkan Samling vid Kyrkan i Loo 17:45-åter i Loo ca 22:00
02 Lördag
   10:00LooGudstjänst Andreas Abrahamsson, sång av Britt-Marie Svensson.
   19:00LångaredGudstjänst. Kjell Norberg. Korsdraget. Servering.
03 Söndag
   10:00LångaredGudstjänst i Långared.
   10:00LångaredGemensam gudstjänst. Kjell Norberg. Sång.
07 Torsdag
   10:30LångaredKretsträffen. Vad gör en skogsförvaltare? Anders Josefsson.
08 Fredag
   08:30LooBön
   10:00LooMötesplats Gemenskap och fika för alla åldrar.
10 Söndag
   10:00LångaredGudstjänst. Kjell Norberg. Sång Sofia Welin med familj. Servering.
   10:00LooGudstjänst Andreas Abrahamsson. Sång av Madelene Sernestrand, Charlotte Ahlberg och Jenny Martinsson.
   10:30VängaBibelsamtal och bön.
13 Onsdag
   19:00VängaSamtal och funderingar utifrån Apostlagärningarna.
14 Torsdag
   12:00LooSopplunch
15 Fredag
   08:30LooBön
   10:00LooMötesplats Gemenskap och fika för alla åldrar.
   18:00SollebrunnPannkakskyrkan Samling vid Kyrkan i Loo 17:45-åter i Loo ca 22:00
16 Lördag
   17:00VängaMissionsauktion
   17:00LångaredMissionsauktion Servering.
17 Söndag
   10:00LooGudstjänst med nattvard Linda Danielsson, Sång Sandra Josefsson.
20 Onsdag
   19:00LooBibelstudie Undervisning och reflektion om lärjungaskap utifrån Apostlagärningarna.
22 Fredag
   08:30LooBön
   10:00LooMötesplats Gemenskap och fika för alla åldrar.
23 Lördag
   17:00LooHöstauktion Lotterier och Servering.
24 Söndag
   10:30VängaGudstjänst. Kjell Norberg. Sång. Cecilia Nyström och Anna-stina Lindström. Servering. Söndagsskola.
   15:00LooSeminarie med Hans Wolfbrandt
   18:00LångaredKvällsandakt. Kjell Norberg. Sång.
   19:00LooKvällsgudstjänst Hans Wolfbrandt, kyrkoherde i Lysekil och nationell ledare för New Wine medverkar. Sång Sandra Josefsson och Elin Molin.
25 Måndag
   10:30Vänga11-kaffe.
27 Onsdag
   19:00VängaSamtal och funderingar utifrån Apostlagärningarna.
29 Fredag
   08:30LooBön
   10:00LooMötesplats Gemenskap och fika för alla åldrar.
   18:00SollebrunnPannkakskyrkan Samling vid Kyrkan i Loo 17:45-åter i Loo ca 22:00
2019 December
01 Söndag
   10:00LångaredAdventsgudstjänst Kjell Norberg. Sång.
   10:00LångaredAdventsgudstjänst Kjell Norberg. Sång.
   10:00LångaredAdventsgudstjänst Kjell Norberg. Sång. Servering.
   10:00LooGudstjänst Andreas Abrahamsson, församlingssångarna. Byggoffer och servering.
   10:30VängaAdventsgudstjänst Eva Andersson. Sång Kerstin Karlsson Anten. Servering. Terminsavslutning för söndagsskolan.
05 Torsdag
   10:30LångaredKretsträffen. Sång och musik i advent. Kantor Jens Helander.
06 Fredag
   08:30LooBön
   10:00LooMötesplats Gemenskap och fika för alla åldrar.
08 Söndag
   10:00LooSöndagsskolans julfest Servering.
12 Torsdag
   10:00LooGudstjänst Andreas Abrahamsson.
   12:00LooSopplunch
13 Fredag
   08:30LooBön
   10:00LooMötesplats Gemenskap och fika för alla åldrar.
   18:00SollebrunnPannkakskyrkan Samling vid Kyrkan i Loo 17:45-åter i Loo ca 22:00
15 Söndag
   10:00LooGudstjänst med nattvard
18 Onsdag
   19:00LooBibelstudie Undervisning och reflektion om lärjungaskap utifrån Apostlagärningarna.
20 Fredag
   08:30LooBön
   10:00LooMötesplats Gemenskap och fika för alla åldrar.
24 Tisdag
   23:30LooMidnattsmässa Fackeltåg till kyrkan.
26 Torsdag
   10:00LooMissionsgudstjänst
27 Fredag
   08:30LooBön
2020 Januari
01 Onsdag
   10:00LångaredGemensam gudstjänst
12 Söndag
   16:00LooVinterfest Vi äter och umgås.
 
 

Välj tidsperiod och församlingar:


Datum:
Från:
Till:
Församlingar:
equmeina Långaredsbygden
equmenia Gräfsnäs-Sollebrunn
Equmenia Magra
Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn
Equmeniakyrkan Loo
Equmeniakyrkan Långared
Equmeniakyrkan Magra
Equmeniakyrkan Vänga
Långareds församlingskrets
Risvedens missionsförsamling

För komplett program för Sollebrunn hänvisas du till http://www.sollebrunnsmissionsforsamling.se