You are hereProgramblad

Programblad


2019 Mars
24 Söndag
   10:00LångaredGudstjänst. Sång. Servering.
   10:00LooGudstjänst för liten och stor. Jakob Larsson. Sång ungdomar från Loo.
   18:00RisvedenGudstjänst Vänner från EFS Töllsjö talar och sjunger.
25 Måndag
   10:30Vänga11-kaffe.
26 Tisdag
   18:00LooSymöte hos Solbritt Josefsson
   19:00VängaAlphakurs Samtal om grundläggande tro
28 Torsdag
   17:30RisvedenÖppet Hus För barn och familjer.
   19:15RisvedenBibelstudium och bön Roland Antonsson.
29 Fredag
   08:00LångaredÖppen kyrka.
   08:30LooBön.
   10:00LooMötesplats.
30 Lördag
   18:00AntenVäckelsemöte Lasse Svensson.
31 Söndag
   10:00LångaredGudstjänst. Kjell Norberg. Sång Åsa Persson och Erik Söderberg. Servering. Församlingsmöte efter gudstjänsten.
   10:00LooGudstjänst med nattvard. Andreas Abrahamsson. Sång Britt-Marie Svensson.
   17:00VängaGudstjänst med nattvard. Kjell Norberg. Sång Hulda Larsson och Thomas Grinderslev.
2019 April
02 Tisdag
   18:00LångaredTisdagsträffen.
04 Torsdag
   10:30VängaKretsträffen. Livet i bygden förr. Erik Fristedt berättar.
06 Lördag
   17:00LooVårauktion. Andakt av Andreas Abrahamsson, Servering.
07 Söndag
   10:00LooGudstjänst. Andreas Abrahamsson. Sång Jenny Brunnegård.
   10:30VängaGudstjänst. Kjell Norberg. Sång Daniel Eliasson. Servering.
   18:00LångaredKvällsandakt. Kjell Norberg. Sång Syster Salt.
09 Tisdag
   18:00LooSymöte.
10 Onsdag
   19:00LooBibelstudium. Undervisning och reflektion om lärjungarskap utifrån Apostlagärningarna kapitel 8. Fika.
11 Torsdag
   12:00LooSopplunch.
14 Söndag
   10:00LångaredVandringsgudstjänst - vägen till korset. Servering.
   10:00LooGudstjänst. Andreas Abrahamsson. Sång Monica Svensson och Christina Gustavsson.
   10:30VängaGudstjänst. Torbjörn Larsson. Sång Mona Tulokas Karlsson. Servering.
15 Måndag
   19:00LångaredAndakt i Stilla Veckan Kjell Norberg.
16 Tisdag
   19:00LångaredAndakt i Stilla Veckan Kjell Norberg.
17 Onsdag
   19:00LångaredAndakt i Stilla Veckan Kjell Norberg.
18 Torsdag
   18:00LångaredEkumeniskt nattvardsfirande i Svenska Kyrkan.
19 Fredag
   10:00LooLångfredagsgudstjänst med nattvard Andreas Abrahamsson, församlingssångarna.
   10:30VängaLångfredagsgudstjänst med nattvard. Kjell Norberg.
   10:30LångaredSe Vänga.
21 Söndag
   10:00LångaredEkumenisk gudstjänst. Kjell Norberg. Sång Kyrkokören. Servering.
   10:00LooPåskdagsgudstjänst Andreas Abrahamsson. Församlingssångarna. Servering.
   10:00VängaSe Långared.
   19:00LooGemensam påskkonsert med "No name".
22 Måndag
   18:00LångaredAndakt - tillbaka från Emmaus. Kjell Norberg.
23 Tisdag
   18:00LångaredTisdagsträffen. Eventuell utfärd.
   18:00LooSymöte.
28 Söndag
   10:00LångaredGudstjänst. Kjell Norberg. Sång. Servering.
   10:00LooGudstjänst. Jakob Larsson. Sång Elin Molin. Kosläpp i Snurrebo.
   18:00VängaGudstjänst. Kjell Norberg. Sång Marie Persson.
29 Måndag
   10:30Vänga11-Kaffe.
30 Tisdag
   20:00AttholmenValborgsmässofirande.
2019 Maj
02 Torsdag
   10:30LångaredKretsträffen. Människor jag mött. Förra riksdagsledamoten Birgitta Carlsson.
05 Söndag
   10:00LångaredSöndagskolans avslutning. Kjell Norberg. Servering.
   10:00LooSöndagsskolans avslutning.
   18:00VängaGudstjänst. Kjell Norberg. Sång Jenny Arvidsson.
   19:00LooBön. En timma av bön i stillhet.
07 Tisdag
   18:00LångaredTisdagsträffen. Hos Kerstin Kristensson.
09 Torsdag
   12:00LooSopplunch.
11 Lördag
   10:00LångaredLångareds kyrka - konfirmandernas redovisning.
12 Söndag
   10:00LooKonfirmationsgudstjänst med nattvard. Medverkan av de anställda. Servering.
15 Onsdag
   19:00LooBibelstudium. Undervisning och reflektion om lärjungaskap utifrån Apostlagärningarna kap 9. Fika.
18 Lördag
   19:30AttholmenNågot.
19 Söndag
   10:00LångaredGudstjänst. Niklas Lewin, Lerum. Sång. Servering.
   10:00VängaGudstjänst. Daniel Ånskog och församlingsmedlemmar från Gråbo. Servering.
   10:00Loo Gudstjänst med nattvard. Andreas Abrahamsson. Sång Sandra Josefsson med flera. OBS! Församlingsmöte efter gudsjänsten.
26 Söndag
   10:00VängaGudstjänst. Kjell Norberg. Sång Lisbet Larsson. Servering.
   10:00LooGudstjänst. Jakob Larsson. Sång Johanna Lovenbäck.
   17:00LångaredFörsamlingsmöte.
   18:00LångaredKvällsandakt. Kjell Norberg. Sång.
27 Måndag
   10:30Vänga11-Kaffe.
30 Torsdag
   09:00AttholmenGemensam gökotta. Kaffekorg medtages.
2019 Juni
01 Lördag
   19:30AttholmenNågot.
02 Söndag
   10:00LångaredGudstjänst. Kjell Norberg. Sång. Servering.
   10:00LooGudstjänst. Andreas Abrahamsson.
   18:00VängaGudstjänst. Kjell Norberg. Sång Helena Andreasson.
   19:00LooBön. En timma av bön i stillhet.
06 Torsdag
   10:00AttholmenBön för Sverige. Monika Jonsson.
08 Lördag
   19:30AttholmenNågot.
09 Söndag
   10:00AttholmenPingstdagsgudstjänst för Långared och Vänga. Kjell Norberg. Sång. Servering.
   10:00LooGudstjänst. Andreas Abrahamsson. Sång av Charlotte Gustavsson och Elin Molin.
12 Onsdag
   19:00LooBibelstudium. Undervisning och reflektion om lärjungaskap utifrån Apostlagärningarna kap 10. Fika.
13 Torsdag
   10:00Kretsträffen. En kopp kaffe med påtår på Nordpolen. Innehavaren Per Larsson berättar. Avfärd till Vara kl 10.00 från Equmeniakyrkan Loo. Kostnad 100 kr plus resan.
16 Söndag
   10:00VängaBibelsamtal och Bön.
   10:00LooGudstjänst vid Loo kvarn Andreas Abrahamsson. Sång Sandra Josefsson med flera. Vi kör 5-kamp och äter lunch tillsammans efter gudstjänsten.
   18:00LångaredKvällsandakt. Kjell Norberg. Sång Rickard Norresjö. Mingelfika.
23 Söndag
   10:00AttholmenGemensam gudstjänst. Kjell Norberg. Sång Yvonne Sundell. Servering.
29 Lördag
   19:30AttholmenNågot.
30 Söndag
   10:00LooGudstjänst. Andreas Abrahamsson.
2019 Juli
07 Söndag
   10:00AttholmenSommarandakt.
17 Onsdag
   18:00VängaGrillkväll Ta med eget att grilla.
21 Söndag
   10:00AttholmenSommarandakt.
2019 Augusti
04 Söndag
   10:00AttholmenSommarandakt.
11 Söndag
   10:00VängaBibelsamtal och Bön.
2019 Oktober
20 Söndag
   10:00LooGudstjänst OBS! Församlingsmöte efter gudstjänsten
 
 

Välj tidsperiod och församlingar:


Datum:
Från:
Till:
Församlingar:
equmeina Långaredsbygden
equmenia Gräfsnäs-Sollebrunn
Equmenia Magra
Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn
Equmeniakyrkan Loo
Equmeniakyrkan Långared
Equmeniakyrkan Magra
Equmeniakyrkan Vänga
Långareds församlingskrets
Risvedens missionsförsamling

För komplett program för Sollebrunn hänvisas du till http://www.sollebrunnsmissionsforsamling.se