You are hereProgramblad

Programblad


2020 Juli
19 Söndag
   10:00LooGudstjänst för liten och stor - INSTÄLLD Hans Johansso. Margareta Pettersson med Hugo. Trädgårdsfika.
   10:00VängaSommarandakt
21 Tisdag
   10:30LooTisdagspromenad
26 Söndag
   10:00LooGudstjänst - INSTÄLLD Ellen Gunnardo. Sång Monica Svensson och Christina Gustafsson. Trädgårdsfika.
   10:00VängaSommarandakt
28 Tisdag
   10:30LooTisdagspromenad
2020 Augusti
02 Söndag
   10:00AttholmenGemensam gudstjänst. INSTÄLLT Lasse Svensson talar och sjunger. Servering.
04 Tisdag
   10:30LooTisdagspromenad
07 Fredag
   08:30LooBön.
09 Söndag
   10:00LooGudstjänst med nattvard. Andreas Abrahamsson. Sång Helena Samuelsson.
   10:00VängaGudstjänst. Lasse Svensson sjunger och predikar.
   10:00LångaredGudstjänst. Predikan. Sång. Servering.
11 Tisdag
   10:30LooTisdagspromenad
12 Onsdag
   18:00LooGlasscafé.
14 Fredag
   08:30LooBön.
16 Söndag
   10:00Holmängsmötet. Andreas Abrahamsson. Sång Madeleine Sernestrand.
   10:00LångaredGudstjänst. Kjell Norberg. Sång. Servering.
   18:00VängaGudstjänst. Kjell Norberg. Sång.
18 Tisdag
   10:30LooTisdagspromenad
21 Fredag
   10:00LooBön.
   10:00LooMötesplats.
22 Lördag
   19:00AttholmenGemensam gudstjänst. Tro och liv, om vardag och gudstjänst. Elin Alm, regional kyrkoledare. Sång. Servering.
23 Söndag
   10:00AttholmenGemensam gudstjänst. Elin Alm, regional kyrkoledare. Jonas Brobäck Swingi´n Band. Servering.
25 Tisdag
   10:30LooTisdagspromenad
28 Fredag
   10:00LooBön.
   10:00LooMötesplats.
29 Lördag
   16:00AttholmenBarnmöte. Servering.
30 Söndag
   10:00AttholmenGemensam gudstjänst med dop. Kjell Norberg. Andreas Abrahamsson. Möjlighet till dop. Kontakta Kjell eller Andreas.
31 Måndag
   10:30VängaElva-kaffe.
2020 September
03 Torsdag
   10:30LooKretsträffen.
04 Fredag
   08:00LångaredÖppen kyrka.
   08:30LooBön.
   10:00LooMötesplats.
06 Söndag
   09:00LångaredSkördefrukost. Gemensam frukost. Föredrag.
   10:00LooGudstjänst för liten och stor. Ellen Gunnardo. Sång Madeleine Sernestrand.
   15:00VängaVängadagen. Alla välkomna att umgås vid missionshuset. Servering.
11 Fredag
   08:00LångaredÖppen kyrka.
   08:30LooBön.
   10:00LooMötesplats.
12 Lördag
   14:00LångaredKonfirmandernas redovisningsgudstjänst i Svenska kyrkan Långared.
13 Söndag
   10:00LångaredKonfirmationsgudstjänst med nattvard. Medverkan av konfirmander och lärare. Sång ungdomar från Långared. Servering.
18 Fredag
   08:00LångaredÖppen kyrka.
   08:30LooBön.
   10:00LooMötesplats.
19 Lördag
   09:00LångaredTillsammansdag. Gemenskap. Arbete. Fika. Mera information kommer.
20 Söndag
   10:00LooGudstjänst. Ellen Gunnardo. Sång Britt-Marie Svensson med flera.
   10:30VängaGudstjänst. Kjell Norberg. Sång Madeleine och Lea Sernestrand. Servering.
25 Fredag
   00:00LooFörsamlingsläger 25-27 september på Sjöhaga. Mera information kommer.
   08:00LångaredÖppen kyrka.
   08:30LooBön.
   10:00LooMötesplats.
27 Söndag
   10:00LångaredGudstjänst höstupptakt. Kjell Norberg. Sång. Servering.
   18:00VängaGudstjänst. Kjell Norberg. Sång.
28 Måndag
   10:30VängaElva-kaffe.
2020 Oktober
01 Torsdag
   10:30VängaKretsträffen.
02 Fredag
   08:00LångaredÖppen kyrka.
   08:30LooBön.
   10:00LooMötesplats.
03 Lördag
   19:00LångaredCafékväll. Open Doors medverkar. Servering.
04 Söndag
   18:00LångaredEkumenisk gudstjänst i Svenska Kyrkan. Konfirmandinskrivning. Insamling Barn i Ukraina.
 
 

Välj tidsperiod och församlingar:


Datum:
Från:
Till:
Församlingar:
equmeina Långaredsbygden
equmenia Gräfsnäs-Sollebrunn
Equmenia Magra
Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn
Equmeniakyrkan Loo
Equmeniakyrkan Långared
Equmeniakyrkan Magra
Equmeniakyrkan Vänga
Långareds församlingskrets
Risvedens missionsförsamling

För komplett program för Sollebrunn hänvisas du till http://www.sollebrunnsmissionsforsamling.se