You are hereProgramblad

Programblad


2018 Januari
26 Fredag
   08:00LångaredÖppen kyrka.
   08:30LooBön
   10:00LooMötesplats
   19:00LooFörsamlingens årsmöte.
27 Lördag
   17:00LångaredFörsamlingens årsmöte.
28 Söndag
   10:00LooÅrshögtid med nattvard. Jakob Larsson, Marita Segerlind, Andreas Abrahamsson. Församlingssångarna. Servering.
   10:00LångaredÅrshögtid med nattvard. Kjell Norberg. Sång och musik ur Markusmässan. Servering.
   16:00VängaFörsamlingens årsmöte.
29 Måndag
   09:30VängaBarnsång och lek.
   10:30Vänga11-kaffe.
2018 Februari
01 Torsdag
   10:30VängaKretsträffen. Läsarsång och andlig visa. Sångarpastorn Torbjörn Lantz sjunger och kåserar.
   19:00LooFörsamlingskretsens årsmöte.
02 Fredag
   08:00LångaredÖppen kyrka.
   08:30LooBön
   10:00LooMötesplats
03 Lördag
   19:00Loo"En liten stund med Jesus" - En timma av bön och tillbedjan Yvonne och Wiktor Carlsson.
04 Söndag
   10:00LooGudstjänst. Marita Segerlind. Sång Sandra Josefsson.
   10:00LångaredGudstjänst. Jakob Larsson. Sång Linnea Svensson m fl. Servering.
   10:30VängaBibelsamtal och bön.
07 Onsdag
   19:00LooBibelstudium. Andreas Abrahamsson. Fika.
   19:00VängaBibel och bön. Vi läser Markusevangeliet. Kjell Norberg.
08 Torsdag
   12:00LooSopplunch.
09 Fredag
   08:00LångaredÖppen kyrka.
   08:30LooBön
   10:00LooMötesplats
11 Söndag
   10:00LångaredEkumenisk gudstjänst. Kjell Norberg. Sång Kyrkokören. Servering.
   10:00LooSe Långared.
   10:00VängaSe Långared.
16 Fredag
   08:00LångaredÖppen kyrka.
   08:30LooBön
   10:00LooMötesplats
18 Söndag
   10:00LooSportlovsgudstjänst. Andreas Abrahamsson. Kläder efter väder.
   10:30VängaGudstjänst med nattvard. Kjell Norberg. Sång Charlotte Gustavsson. Servering.
   18:00LångaredAftonbön med nattvard. Kjell Norberg.
21 Onsdag
   19:00LångaredBibel och bön. Vi läser Markusevangeliet. Kjell Norberg.
23 Fredag
   08:00LångaredÖppen kyrka.
   08:30LooBön
   10:00LooMötesplats
   19:00LooPersonlighetens upprättelse 23-25 feb och 2-4 mars. Start för kursen.
24 Lördag
   15:00LooFortsättning på kursen.
   19:00VängaSe Långared.
   19:00LångaredLivet på gott och ont. Vem/vad har gjort mig till den jag är? Gemensamt samtal. Servering.
25 Söndag
   10:00LooGudstjänst med nattvard. Andreas Abrahamsson. Sång av Monica Svensson och Christina Gustafsson.
   10:00LångaredGudstjänst med nattvard. Livet på gott och ont. Kjell Norberg. Servering.
   10:30VängaGudstjänst. Jakob Larsson. Sång Monika Ahlberg. Servering.
   15:00LooFortsättning på kursen.
26 Måndag
   09:30VängaBarnsång och lek.
   10:30Vänga11-kaffe.
 
 

Välj tidsperiod och församlingar:


Datum:
Från:
Till:
Församlingar:
equmenia Gräfsnäs-Sollebrunn
equmenia Magra
Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn
Equmeniakyrkan Loo
Equmeniakyrkan Långared
Equmeniakyrkan Magra
Equmeniakyrkan Vänga
Långareds församlingskrets
Risvedens missionsförsamling
SMU i Långaredsbygden - en del av equmenia

För komplett program för Sollebrunn hänvisas du till http://www.sollebrunnsmissionsforsamling.se