You are hereGräfsnäs

Gräfsnäs


Stort engagemang för Attholmen


Sommarhemmet Attholmen har betytt mycket för väldigt många under sina dryga 70 år. Av det stora intresset kring Attholmens framtid att döma, så betyder det fortfarande mycket, men det gäller att anpassa verksamhetsformerna till nutida förutsättningar.

Tre frågor till Sture Wängberg


Sture Wängberg är medlem i Vänga Missionsförsamling. Han är rektor för Vårbergsskolan i Vårgårda. Sture är gift med Inger och har två ”utflugna” barn.

Vad håller Dig kvar i tron idag?

equmenia Gräfsnäs-Sollebrunn

Välkommen till equmenia Gräfsnäs Sollebrunns barn- och ungdomsaktiviteter!
Vi inbjuder till Barnkyrka, Spårarscout, Scout, Tonår, Konfirmationsläsning och Det finns mer. Mer information finner ni på
www.sollebrunnsmissionsforsamling.se/barn-ungdom/

Varje midsommar arrangerar vi tillsammans med equmena Magra och Nossebro ett firande i Gräfsnäs slottspark. Mer information:
www.midsommarigrafsnas.se/

Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn

Välkommen till Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn!

Se aktuellt program på vår hemsida.

Vice församlingsföreståndare: Ingrid Rudh, 070-621 23 59
Ordförande: Monica Johansson, 0322-835 10
Kassör: Margareta Arvidsson, 0322-451 69
Uthyrning av lokaler: Lennart Brodén, 0322-451 53

Gironummer: 
657-0626
Organisationsnummer: 
863000-0167