You are hereAndaktsrummet

Andaktsrummet


Jesus för världen givit sitt liv - av LAK

JESUS FÖR VÄRLDEN GIVIT SITT LIV

Vem är Jesus till för? Vem är kyrkan till för? Vem har den kristna tron ett ärende till? Vad svarar du på det?
Är Jesus till för den som är religiöst lagd? Är kyrkan till för ensamma och gemenskapslängtande människor? Är kristna tron till för dem som är filosofiskt lagda eller har grubblerier.

Bli medlem i församlingen

Så här står det i Missionskyrkans handbok om medlemskap i församlingen

Medlem i församlingen
Alla, som söker sig närmare Kristus i bön och samtal, i gudstjänst eller i kärlekens
gärningar bland medmänniskorna, hör till församlingens gemenskap och omsorg.
Alla är på väg och delar erfarenheterna av sökande, växt och upptäckt av
hur Gud uppenbarar sig bland människor.

Vad säger Jesus om ondskan i världen - tankar från predikan - av Lars-Anders Kjellberg

Ve dig värld med dina förförelser!

Läs Matteusevangeliet 18:7-10. Vilken text! Vad ska man säga om den? Vad ska man predika om den? Det var mina första tankar i förberedelsen för predikan i Långareds kyrkan i söndags.
Det är kraftfullt, intensivt och påträngande ord sagda av Jesus. Och det handlar om den verklighet vi lever i. Det finns mycket gott men alltför mycket ondska.

· Många frågor infinner sig vid läsning av texten.
· Vem är Jesus? Vad gjorde han? Vad lärde han?
· Vem är Gud? Frågan om Gud och lidandet.
· Finns det ett helvete efter tidens slut?

Församlingen - en gemenskap. Av Lars-Anders Kjellberg

Församlingen – en gemenskap.
Gemenskap är ett vackert ord. Alla längtar vi efter god gemenskap. Att vi i de sammanhang vi finns upplever att vi blir sedda, bekräftade och får vara de vi är.

Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du.

Den sångtexten är så viktig. Den är viktigare än vi anar. Den andan behöver råda i församlingens gemenskap. När någon sagt till mig att du är värdefull då har jag blivit glad. Sen gäller det för mig att ge det vidare. Det är evangelium i vår tid

Ett är nödvändigt!

Jag satt och förberedde mej för söndagens predikan, då kommer mitt barnbarn och ställer sig och tittar på mej, och så kommer det; ”Nu morfar tycker jag att du ska följa med mej ut och leka”. Vad är nödvändigt? Ja, det blev barnbarnet som vann, jag följde med henne och vi lekte i skogen några timmar och jag tror inte predikan förlorade så mycke på det.

I Jesu närhet

Jag har varit i Finland i nästan två veckor. Jag besökte Valamo kloster. Det är en fascinerande plats i östra Finland. Jag var på en ikonmålningskurs.
Vi målade Kristusansikten. Sista kvällen hade vi en utställning av våra nymålade ikoner. Vi ställde dem på nischen vid svarta tavlan. Det var ungefär tio stycken. Och så betraktade vi dem. Det var Kristusbilder präglade av våra personligheter och relation till Kristus. Medan vi stod där uppstod en stillhet, en påtaglig frid. Vi var bara tysta inför ikonerna en lång stund.

Möte med Jesus

En vanlig söndag kom hon till gudstjänsten. Hon hade svårt att gå. Hon var krokryggig. Hon såg bara det som fanns på marken. Hon kunde inte höja blicken. Och så händer det något stort. Det är mycket folk på gudstjänsten. Men pastorn som undervisar ser henne. Han kallar fram henne för att säga något viktigt. Hon tänkte säkert är det mig han menar. Men blicken gick inte att ta miste på. Pastorn menade just henne. Han hade sett henne.

Dagens bibelord