You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 10

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 10


På torsdag förmiddag är det dags för den ekumeniska kretsträffen. Man möts i Loo och lyssnar till biskop emeritus Per Eckerdal som talar kring temat Mina år som biskop.

I övrigt under veckan är det

På tisdag tisdagsträff i Långared med samling hos Marianne Svensson.

I Loo har syföreningen samling på tisdag kväll.

På onsdag kväll är det askonsdagsandakt i Långared under ledning av Kjell Norberg.

På fredag morgon är kyrkorna i Långared och Loo öppna för bön.

På fredag förmiddag har mötesplatsen i Loo sin samling för alla åldrar.

På söndag firas gudstjänster i alla tre Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden. Det är offer- och böndag i Equmeniakyrkan för pastors- och diakonutbildning och insamlingar görs vid samtliga gudstjänster.

I Långared inbjuds till förmiddagsgudstjänst och det blir predikan av Kjell Norberg samt sång och servering.

I Loo hålls förmiddagsgudstjänst med predikan av pastorskandidat Jonatan Ramström och det blir sång av Madelene Sernestrand.

I Vänga firas gudstjänst klockan 17.00, Kjell Norberg predikar och det blir sång av Emmy Wennergren.

Kommande vecka på tisdag är det Alfa-kväll i Vänga.

På onsdag kväll hållls bibelstudium i Loo.

På torsdag den 14 mars är det dags för samling med soppa, samtal och gemenskap i Loo.
----------------------------------
Inger Svantesson 2019-03-03