You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 11

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 11


På lördag morgon inbjuds till ett frukostseminarium i Loo. Medverkande gäst är Elisabet Malm och hennes tema är ”I begynnelsen var relationer”.

Under veckan i övrigt.
På tisdag är det Alfa-kväll i Vänga.

På onsdag kväll hålls bibelstudium i Loo

På torsdag är det dags för samling med soppa, samtal och gemenskap i Loo.

På fredag morgon är kyrkorna i Långared och Loo öppna för bön.

På fredag förmiddag har mötesplatsen i Loo sin samling för alla åldrar.

På söndag firas gudstjänster i alla tre Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

I Loo hålls förmiddagsgudstjänst med predikan av Andreas Abrahamsson och sång av Sandra Josefsson och Elin Molin med flera.

I Vänga firas förmiddagsgudstjänst. Kjell Norberg predikar och det blir sång av sångarpastorn Lasse Svensson.

I Långared hålls en kvällsandakt. Kjell Norberg medverkar och det blir sång.

På tisdag kväll kommande vecka är det tisdagsträff i Långared.
-------------------------------
Inger Svantesson 2019-03-10