You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 13

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 13


I Vänga missionshus inbjuds till elva-kaffe på måndag förmiddag.

På tisdag kväll är det dags för Alfa-samling i Vänga, en kväll med samtal om grundläggande tro.

På tisdag kväll har syföreningen i Loo sin samling och man möts hos Sol-Britt Josefsson.

På onsdagkväll är det samtalskväll om tron i Långared.

På fredag morgon är kyrkorna i Långared och Loo öppna för bön.

På fredag förmiddag har mötesplatsen i Loo sin samling för alla åldrar.

På söndag firas gudstjänster i alla tre Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden.

I Långared inbjuds till förmiddagsgudstjänst med predikan av Kjell Norberg. Det blir sång Åsa Persson och Erik Söderberg samt servering. Efter gudstjänsten hålls församlingsmöte.

I Loo firas förmiddagsgudstjänst med nattvard. Predikar gör Andreas Abrahamsson och det blir sång och musik av Britt-Marie Svensson med vänner.

I Vänga hålls eftermiddagsgudstjänst med nattvard. Kjell Norberg predikar och det blir sång av Hulda Larsson och Thomas Grinderslev.

På tisdag kväll kommande vecka är det dags för Tisdagsträffen i Långared.

På torsdag förmiddag den 4 april har den ekumeniska kretsträffen sin samling. Man möts i Vänga missionshus och medverkande gäst är Erik Fristedt som berättar om livet på landet förr.

--------------------------------
Inger Svantesson 2019-03-24