You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 13

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 13


I stilla veckan hålls passionsandakter och de sänds digitalt och gemensamt Loo, Långared och Vänga. Ljudinspelningar finns för andakterna och kan hämtas från hemsidorna redan från dagens morgon

Måndagens passionsandakt leds av Andreas Abrahamsson
Tisdagens passionsandakt leds av Kjell Norberg
Onsdagens passionsandakt leds av Andreas Abrahamsson

I Långared är det Öppen kyrka måndag till torsdag kvällar mellan kl 18.00 och 20.00. På torsdagskvällen inbjuds till nattvard.

I Vänga på torsdag kväll kl 18.00 är det Getsemaneandakt, eventuellt även kl 17.00. Kjell Norberg medverkar. Max 8 personer, plus medverkande, vid varje tillfälle. Anmälan om deltagande görs till Lisbet Larsson 0707/50 16 60. Se församlingens hemsida equmeniakyrkan.se/vanga

Långfredag har Långared Öppen kyrka mellan 10.00 och 14.00.

På Långfredag sänds gemensam webbsänd gudstjänst från Equmeniakyrkan i Långared länk kommer att finnas på hemsidorna.

På långfredag är det i Loo öppen kyrka mellan 9.00 och 12.00 med möjlighet att ta emot nattvard

Påskdagen har Loo webbsänd gudstjänst med Andreas Abrahamsson och sång av Charlotte Gustafsson, Elin Molin och Sandra Josefsson.

Långared har Öppen kyrka på påskdagen mellan 10.00 och 14.00. Kjell Norberg från kl 12.00

Vänga inbjuder till påskdagsgudstjänst kl 10.00 ev även kl 11.00. Medverkan av Kjell Norberg. Max 8 personer, plus medverkande, vid varje tillfälle. Anmälan om deltagande görs till Lisbet Larsson 0707/50 16 60. Se församlingens hemsida equmeniakyrkan.se/vanga

Annandag påsk hålls digital emmausandakt med ljudinspelning. Ledning av Kjell Norberg.

Långared har Öppen kyrka på annandag påsk mellan 18.00 och 20.00 medverkan av Kjell Norberg, ”Tillbaka från Emmaus”

---------------------------------
Inger Svantesson 2021-03-28