You are hereEqumeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 20

Equmeniakyrkorna i Långaredsbygden vecka 20


Måndag 17 maj kl 8.00 i Vänga är det promenad. Samling vid missionshuset. Ta med fika.

Tisdag förmiddag är det vandring i Loo. Anmälan om deltagande görs till Ellen Gunnardo eller Andreas Abrahamsson. Grupper om åtta kan gå tillsammans.

Onsdag 19 maj kl 19.00 är det bibelstudium i Vänga.

Fredag morgon den 21 maj är det bön i Loo mellan 8.30 och 9.30 i kyrksalen.

Lördag den 22 maj i Loo är det Vårauktionsdag med basar och Live-streamad bingokväll
Kl 9:00-10:00 Inlämning av skänkta varor sker utanför kyrkan. Kl 10:00-12:00 är det basar vid kyrkan enligt restriktioner. kl 19:00-20:00 Livestreamas en Bingokväll från kyrkan. Informationen finns på utskicket som kom i brevlådan under vecka 19. Övrigt se församlingens hemsida equmeniakyrkan.se/loo

Söndagen 23 maj, pingstdagen, är det Öppen Kyrka i Långared mellan kl 10.00 -14.00. Se information på hemsidan equmeniakyrkan.se/langared

I Vänga på söndag, pingstdagen, den 23 maj är det söndagsskola kl 10.00. Kl 18.00 inbjuds till gudstjänst. Predikan av Kjell Norberg. Max 8 personer, plus funktionärer. Anmälan om deltagande görs till Lisbet Larsson 0707/50 16 60. Se församlingens hemsida equmeniakyrkan.se/vanga

------------------------------------
Inger Svantesson 2021-05-16